Hoàn thiện xong phần mềm kiểm định khí thải ôtô tự động

Kiểm tra chất lượng phương tiện tại trung  tâm đăng kiểm. Ảnh: GT
Kiểm tra chất lượng phương tiện tại trung tâm đăng kiểm. Ảnh: GT
Kiểm tra chất lượng phương tiện tại trung tâm đăng kiểm. Ảnh: GT
Lên top