Hỗ trợ đổi xe máy cũ lấy mới: Hà Nội còn cấm xe máy nữa không?

Nên cấm xe máy bởi đây là một trong những thủ phạm gây ô nhiễm môi trường và tắc đường. Ảnh ĐH
Nên cấm xe máy bởi đây là một trong những thủ phạm gây ô nhiễm môi trường và tắc đường. Ảnh ĐH
Nên cấm xe máy bởi đây là một trong những thủ phạm gây ô nhiễm môi trường và tắc đường. Ảnh ĐH
Lên top