HLV tuyển Indonesia làm đại sứ thương hiệu cho Renault Samsung Motors

Huấn luyện viên tuyển Indonesia Shin Tae-yong quảng bá hình ảnh cho mẫu xe Renault Masters. Ảnh: Renault.
Huấn luyện viên tuyển Indonesia Shin Tae-yong quảng bá hình ảnh cho mẫu xe Renault Masters. Ảnh: Renault.
Huấn luyện viên tuyển Indonesia Shin Tae-yong quảng bá hình ảnh cho mẫu xe Renault Masters. Ảnh: Renault.
Lên top