Hiểm hoạ khôn lường khi để nước rửa tay khô trong ôtô dưới nắng nóng

Nước rửa tay khô phát nổ trong xe ôtô. Ảnh: Sở Cứu hoả Western Lakes
Nước rửa tay khô phát nổ trong xe ôtô. Ảnh: Sở Cứu hoả Western Lakes
Nước rửa tay khô phát nổ trong xe ôtô. Ảnh: Sở Cứu hoả Western Lakes
Lên top