Hành trình 12 năm của cuộc đua dành cho "những kẻ não nhiễm bùn"

Ông Phạm Thành Lê - Phó Trưởng Ban tổ chức giải. 
Ảnh: NVCC
Ông Phạm Thành Lê - Phó Trưởng Ban tổ chức giải. Ảnh: NVCC
Ông Phạm Thành Lê - Phó Trưởng Ban tổ chức giải. Ảnh: NVCC
Lên top