Hàng triệu ôtô trước nguy cơ cấm lưu hành bởi tiêu chuẩn khí thải mới

Từ ngày 1.1.2020, các loại ôtô sản xuất từ năm 2008 trở lại đây phải đáp ứng mức tiêu chuẩn khí thải mới.
Từ ngày 1.1.2020, các loại ôtô sản xuất từ năm 2008 trở lại đây phải đáp ứng mức tiêu chuẩn khí thải mới.
Từ ngày 1.1.2020, các loại ôtô sản xuất từ năm 2008 trở lại đây phải đáp ứng mức tiêu chuẩn khí thải mới.
Lên top