Hàng triệu ôtô cần bảo dưỡng thế nào để không bị cấm lưu hành?

Đa số ôtô sản xuất từ năm 2008 trở lại đây đều đạt được mức khi thải Euro 2 theo quy định mới. Ảnh ST.
Đa số ôtô sản xuất từ năm 2008 trở lại đây đều đạt được mức khi thải Euro 2 theo quy định mới. Ảnh ST.
Đa số ôtô sản xuất từ năm 2008 trở lại đây đều đạt được mức khi thải Euro 2 theo quy định mới. Ảnh ST.
Lên top