"Hàng nóng" nhà Land Rover có gì nếu về Việt Nam với giá gần 11 tỉ đồng?

Range Rover được ra mắt tại Nhà hát Hoàng gia tại London, Anh. Ảnh: Land Rover.
Range Rover được ra mắt tại Nhà hát Hoàng gia tại London, Anh. Ảnh: Land Rover.
Range Rover được ra mắt tại Nhà hát Hoàng gia tại London, Anh. Ảnh: Land Rover.
Lên top