Hàng loạt sao Việt đua nhau xuống tiền tậu xế hộp cuối năm 2020

Hồ Ngọc Hà và loạt sao Việt tậu xế hộp. Ảnh: NSCC.
Hồ Ngọc Hà và loạt sao Việt tậu xế hộp. Ảnh: NSCC.
Hồ Ngọc Hà và loạt sao Việt tậu xế hộp. Ảnh: NSCC.
Lên top