Hàng loạt ô tô bị xịt sơn nhem nhuốc khi đỗ trong khu đô thị ở Hà Nội

Lên top