Hai xế hộp trị giá 16 tỉ đồng của vợ chồng Đông Nhi - Ông Cao Thắng

Đông Nhi - Ông Cao Thắng có 2 xế hộp trị giá hơn 16 tỉ đồng. Ảnh: Cắt từ clip
Đông Nhi - Ông Cao Thắng có 2 xế hộp trị giá hơn 16 tỉ đồng. Ảnh: Cắt từ clip
Đông Nhi - Ông Cao Thắng có 2 xế hộp trị giá hơn 16 tỉ đồng. Ảnh: Cắt từ clip
Lên top