Hai xế hộp của hoa hậu "không tuổi" Giáng My: Chiếc đắt nhất 14 tỉ đồng

Hai chiếc xế hộp sang của hoa hậu Giáng My. Ảnh: Cắt clip, Thành
Hai chiếc xế hộp sang của hoa hậu Giáng My. Ảnh: Cắt clip, Thành
Hai chiếc xế hộp sang của hoa hậu Giáng My. Ảnh: Cắt clip, Thành
Lên top