Grab có thêm đối thủ "nội", cơ hội nào cho thị trường xe công nghệ?

Ứng dụng mới gia nhập thị trường xe công nghệ Việt Nam, GV Taxi. Ảnh TL
Ứng dụng mới gia nhập thị trường xe công nghệ Việt Nam, GV Taxi. Ảnh TL
Ứng dụng mới gia nhập thị trường xe công nghệ Việt Nam, GV Taxi. Ảnh TL
Lên top