Giấy phép lái xe sắp hết hạn có bị tước quyền sử dụng không?

Tại Việt Nam có 13 hạng giấy phép lái xe khác nhau. Ảnh: LĐO
Tại Việt Nam có 13 hạng giấy phép lái xe khác nhau. Ảnh: LĐO
Tại Việt Nam có 13 hạng giấy phép lái xe khác nhau. Ảnh: LĐO
Lên top