Giấy phép lái xe quốc tế được sử dụng tại Việt Nam như thế nào?

Giấy phép lái xe quốc tế có tên tiếng Anh là International Driving Permit, gọi tắt là IDP. Ảnh: Kim Nhung
Giấy phép lái xe quốc tế có tên tiếng Anh là International Driving Permit, gọi tắt là IDP. Ảnh: Kim Nhung
Giấy phép lái xe quốc tế có tên tiếng Anh là International Driving Permit, gọi tắt là IDP. Ảnh: Kim Nhung
Lên top