Giấy phép lái xe được cấp tối đa mấy lần?

Giấy phép lái xe là chứng chỉ cấp cho người điều khiển xe cơ giới để được phép lái một hoặc một số loại xe cơ giới. Ảnh: Hải Nguyễn
Giấy phép lái xe là chứng chỉ cấp cho người điều khiển xe cơ giới để được phép lái một hoặc một số loại xe cơ giới. Ảnh: Hải Nguyễn
Giấy phép lái xe là chứng chỉ cấp cho người điều khiển xe cơ giới để được phép lái một hoặc một số loại xe cơ giới. Ảnh: Hải Nguyễn
Lên top