Giảm lệ phí trước bạ - “cú hích” cho thị trường ôtô cuối năm

Sau khi có tin giảm giá phí trước bạ, lượng giao dịch ôtô mới ngày càng nhiều. 
Ảnh: Cao Nguyên
Sau khi có tin giảm giá phí trước bạ, lượng giao dịch ôtô mới ngày càng nhiều. Ảnh: Cao Nguyên
Sau khi có tin giảm giá phí trước bạ, lượng giao dịch ôtô mới ngày càng nhiều. Ảnh: Cao Nguyên
Lên top