Giám khảo King of Rap Big Daddy dùng xế hộp hạng sang nào?

Big Baddy - giám khảo King of Rap mua xế hộp để gia đình cho thể đi du lịch cùng nhau. Ảnh: NSCC
Big Baddy - giám khảo King of Rap mua xế hộp để gia đình cho thể đi du lịch cùng nhau. Ảnh: NSCC
Big Baddy - giám khảo King of Rap mua xế hộp để gia đình cho thể đi du lịch cùng nhau. Ảnh: NSCC
Lên top