Gia hạn đấu giá hạn ngạch thuế quan nhập khẩu ôtô đã qua sử dụng

Thời gian nhận hồ sơ đăng ký đấu giá được gia hạn đến 17h00 ngày 3.7.2020. Ảnh minh họa.
Thời gian nhận hồ sơ đăng ký đấu giá được gia hạn đến 17h00 ngày 3.7.2020. Ảnh minh họa.
Thời gian nhận hồ sơ đăng ký đấu giá được gia hạn đến 17h00 ngày 3.7.2020. Ảnh minh họa.
Lên top