Gần 80.000 ô tô được nhập khẩu nguyên chiếc trong 6 tháng

Nhập khẩu ô tô nguyên chiếc các loại đạt gần 80.000 chiếc trong 6 tháng qua. Ảnh: Autocar (minh họa).
Nhập khẩu ô tô nguyên chiếc các loại đạt gần 80.000 chiếc trong 6 tháng qua. Ảnh: Autocar (minh họa).
Nhập khẩu ô tô nguyên chiếc các loại đạt gần 80.000 chiếc trong 6 tháng qua. Ảnh: Autocar (minh họa).
Lên top