Ford rót gần 2.000 tỉ mở rộng sản xuất tại Việt Nam

Lên top