Ferrari Daytona SP3 giá 52 tỉ đồng/chiếc, vừa ra mắt đã bán hết

Ferrari Daytona SP3 ra mắt mọi người với nhiều thay đổi, cải tiến, đi kèm với mức giá rất cao. Ảnh: Ferrari.
Ferrari Daytona SP3 ra mắt mọi người với nhiều thay đổi, cải tiến, đi kèm với mức giá rất cao. Ảnh: Ferrari.
Ferrari Daytona SP3 ra mắt mọi người với nhiều thay đổi, cải tiến, đi kèm với mức giá rất cao. Ảnh: Ferrari.
Lên top