Đường sắt trên cao Cát Linh - Hà Đông: 1.10 chạy thử, 31.12 chạy thật

Lên top