Dùng nhớt đã qua sử dụng để bôi trơn có làm hại xe?

Thói quen sử dụng nhớt đã qua sử dụng để bôi trơn nhông xích của hầu hết người Việt khiến cho bộ phận này nhanh chóng bị hỏng. Ảnh Kiến Văn
Thói quen sử dụng nhớt đã qua sử dụng để bôi trơn nhông xích của hầu hết người Việt khiến cho bộ phận này nhanh chóng bị hỏng. Ảnh Kiến Văn
Thói quen sử dụng nhớt đã qua sử dụng để bôi trơn nhông xích của hầu hết người Việt khiến cho bộ phận này nhanh chóng bị hỏng. Ảnh Kiến Văn
Lên top