Dự thảo về Bảo hiểm bắt buộc đối với xe máy lợi gì hơn cho người dân?

Với các quy định sửa đổi, khách hàng tham gia bảo hiểm bắt buộc TNDS của chủ xe cơ giới sẽ nhận được nhiều quyền lợi hơn, hồ sơ đơn giản hơn và được bồi thường nhanh chóng hơn. Ảnh: Hằng Võ
Với các quy định sửa đổi, khách hàng tham gia bảo hiểm bắt buộc TNDS của chủ xe cơ giới sẽ nhận được nhiều quyền lợi hơn, hồ sơ đơn giản hơn và được bồi thường nhanh chóng hơn. Ảnh: Hằng Võ
Với các quy định sửa đổi, khách hàng tham gia bảo hiểm bắt buộc TNDS của chủ xe cơ giới sẽ nhận được nhiều quyền lợi hơn, hồ sơ đơn giản hơn và được bồi thường nhanh chóng hơn. Ảnh: Hằng Võ
Lên top