Đổi xe máy cũ lấy xe máy mới: Đánh giá tiêu chuẩn khí thải dựa vào đâu?

Việc xoá bỏ xe máy cũ nát giảm tai nạn giao thông và ô nhiễm môi trường được người dân đồng tình ủng hộ. Ảnh: Hải Nguyễn
Việc xoá bỏ xe máy cũ nát giảm tai nạn giao thông và ô nhiễm môi trường được người dân đồng tình ủng hộ. Ảnh: Hải Nguyễn
Việc xoá bỏ xe máy cũ nát giảm tai nạn giao thông và ô nhiễm môi trường được người dân đồng tình ủng hộ. Ảnh: Hải Nguyễn
Lên top