Độc đáo xế hộp 7 tỉ đồng gắn tên riêng của Thu Minh do chồng đại gia tặng

Xế hộp 7 tỉ được chồng tặng của Thu Minh. Ảnh: Thành Luân.
Xế hộp 7 tỉ được chồng tặng của Thu Minh. Ảnh: Thành Luân.
Xế hộp 7 tỉ được chồng tặng của Thu Minh. Ảnh: Thành Luân.
Lên top