Đi xe trên vỉa hè có thể bị tước giấy phép lái xe

Đi xe trên vỉa hè có thể bị tước giấy phép lái xe. Ảnh: Văn Đức
Đi xe trên vỉa hè có thể bị tước giấy phép lái xe. Ảnh: Văn Đức
Đi xe trên vỉa hè có thể bị tước giấy phép lái xe. Ảnh: Văn Đức
Lên top