Đi sai phần đường có thể bị tước giấy phép lái xe

Lỗi đi sai phần đường bị phạt bao nhiêu tiền? Ảnh: Anh Tú
Lỗi đi sai phần đường bị phạt bao nhiêu tiền? Ảnh: Anh Tú
Lỗi đi sai phần đường bị phạt bao nhiêu tiền? Ảnh: Anh Tú
Lên top