Đề xuất kiểm tra lại với người đã có bằng nhưng không lái xe thường xuyên

Đại biểu Nguyễn Minh Đức (Đoàn TP.Hồ Chí Minh). Ảnh: Quốc hội
Đại biểu Nguyễn Minh Đức (Đoàn TP.Hồ Chí Minh). Ảnh: Quốc hội
Đại biểu Nguyễn Minh Đức (Đoàn TP.Hồ Chí Minh). Ảnh: Quốc hội
Lên top