Để xe máy dưới trời nắng nóng quá lâu: Nhanh hỏng hóc và nguy hiểm

Phơi xe máy ngoài trời nắng nóng quá lâu sẽ tiềm ẩn nhiều nguy cơ và hỏng hóc xe. Ảnh: C.N
Phơi xe máy ngoài trời nắng nóng quá lâu sẽ tiềm ẩn nhiều nguy cơ và hỏng hóc xe. Ảnh: C.N
Phơi xe máy ngoài trời nắng nóng quá lâu sẽ tiềm ẩn nhiều nguy cơ và hỏng hóc xe. Ảnh: C.N
Lên top