Để giấy phép lái xe quá hạn sẽ bị phạt đến 12 triệu đồng

Giấy phép lái xe quá hạn sẽ bị phạt đến 12 triệu đồng. Ảnh minh họa: GT
Giấy phép lái xe quá hạn sẽ bị phạt đến 12 triệu đồng. Ảnh minh họa: GT
Giấy phép lái xe quá hạn sẽ bị phạt đến 12 triệu đồng. Ảnh minh họa: GT
Lên top