Đầu năm 2021, doanh số bán ôtô giảm gần một nửa so với tháng 12.2020

Lên top