Dấu hiệu nhận biết lọc gió ôtô cần được vệ sinh

Lọc gió ôtô thường đặt trong khoang động cơ dưới nắp capô. Ảnh: TT
Lọc gió ôtô thường đặt trong khoang động cơ dưới nắp capô. Ảnh: TT
Lọc gió ôtô thường đặt trong khoang động cơ dưới nắp capô. Ảnh: TT
Lên top