Dấu hiệu nhận biết độ chụm bánh xe ôtô sai lệnh

Độ chụm bánh xe ôtô đóng vai trò quan trọng trong khả năng vận hành và tuổi thọ của lốp xe. Ảnh: ST
Độ chụm bánh xe ôtô đóng vai trò quan trọng trong khả năng vận hành và tuổi thọ của lốp xe. Ảnh: ST
Độ chụm bánh xe ôtô đóng vai trò quan trọng trong khả năng vận hành và tuổi thọ của lốp xe. Ảnh: ST
Lên top