Dấu hiệu nhận biết cuộn dây đánh lửa hoạt động kém

Các cuộn dây đánh lửa đóng vai trò rất quan trọng trong động cơ ôtô. Ảnh: NTT
Các cuộn dây đánh lửa đóng vai trò rất quan trọng trong động cơ ôtô. Ảnh: NTT
Các cuộn dây đánh lửa đóng vai trò rất quan trọng trong động cơ ôtô. Ảnh: NTT
Lên top