Đấu giá xe cổ Citroen 1936 của nghệ sĩ Út Trà Ôn hỗ trợ miền Trung

Chiếc xe cổ của cố nghệ sĩ Út Trà Ôn. Ảnh: Sĩ Hoàng
Chiếc xe cổ của cố nghệ sĩ Út Trà Ôn. Ảnh: Sĩ Hoàng
Chiếc xe cổ của cố nghệ sĩ Út Trà Ôn. Ảnh: Sĩ Hoàng
Lên top