Đảo lốp xe ôtô và những điều cần biết rõ

Các kiểu đảo lốp xe ôtô thường gặp: Chéo phía sau, chuyển tiếp chéo và X-Pattern. (từ trái qua phải). Đồ họa: Trang Thiều
Các kiểu đảo lốp xe ôtô thường gặp: Chéo phía sau, chuyển tiếp chéo và X-Pattern. (từ trái qua phải). Đồ họa: Trang Thiều
Các kiểu đảo lốp xe ôtô thường gặp: Chéo phía sau, chuyển tiếp chéo và X-Pattern. (từ trái qua phải). Đồ họa: Trang Thiều
Lên top