Đăng ký xe, biển số giả, sửa chữa: Sẽ bị tạm giữ phương tiện

Các trường hợp dùng giấy chứng nhận đăng ký phương tiện bị làm giả, sửa chữa; Biển kiểm soát giả, phương tiện bị thay đổi trái phép số khung, số máy hoặc bị xóa số khung, số máy sẽ bị tạm giữ phương tiện. Ảnh Sơn Tùng
Các trường hợp dùng giấy chứng nhận đăng ký phương tiện bị làm giả, sửa chữa; Biển kiểm soát giả, phương tiện bị thay đổi trái phép số khung, số máy hoặc bị xóa số khung, số máy sẽ bị tạm giữ phương tiện. Ảnh Sơn Tùng
Các trường hợp dùng giấy chứng nhận đăng ký phương tiện bị làm giả, sửa chữa; Biển kiểm soát giả, phương tiện bị thay đổi trái phép số khung, số máy hoặc bị xóa số khung, số máy sẽ bị tạm giữ phương tiện. Ảnh Sơn Tùng
Lên top