Dàn xế hộp tiền tỉ từng qua tay của Quyền Linh

Quyền Linh cho biết anh tậu xế hộp để phục vụ cho công việc và đưa gia đình du lịch khi rảnh rỗi. Ảnh: NSCC.
Quyền Linh cho biết anh tậu xế hộp để phục vụ cho công việc và đưa gia đình du lịch khi rảnh rỗi. Ảnh: NSCC.
Quyền Linh cho biết anh tậu xế hộp để phục vụ cho công việc và đưa gia đình du lịch khi rảnh rỗi. Ảnh: NSCC.
Lên top