Dàn xế hộp sang của ca sĩ Bằng Kiều: Chiếc đắt nhất 14 tỉ đồng

Dàn xế hộp giá trị của Bằng Kiều. Ảnh: Prime, NSCC
Dàn xế hộp giá trị của Bằng Kiều. Ảnh: Prime, NSCC
Dàn xế hộp giá trị của Bằng Kiều. Ảnh: Prime, NSCC
Lên top