Dàn xế hộp 14 tỉ đồng từng qua tay Minh Hằng có gì đặc biệt?

Dàn xế sang của Minh Hằng. Ảnh: NSCC.
Dàn xế sang của Minh Hằng. Ảnh: NSCC.
Dàn xế sang của Minh Hằng. Ảnh: NSCC.
Lên top