Dân Việt mua 322 nghìn xe ôtô năm 2019

Năm 2019, ngươì Việt mua tới 322,2 nghìn xe ô tô. Ảnh: M.HÙNG
Năm 2019, ngươì Việt mua tới 322,2 nghìn xe ô tô. Ảnh: M.HÙNG
Năm 2019, ngươì Việt mua tới 322,2 nghìn xe ô tô. Ảnh: M.HÙNG
Lên top