Cuộc đua ở thị trường nghìn tỉ USD của xe điện

Foxconn đã nhanh chóng giới thiệu những mẫu xe điện mới, chỉ 2 năm sau khi họ quyết định lấn sân sang thị trường béo bở này. Ảnh: AFP.
Foxconn đã nhanh chóng giới thiệu những mẫu xe điện mới, chỉ 2 năm sau khi họ quyết định lấn sân sang thị trường béo bở này. Ảnh: AFP.
Foxconn đã nhanh chóng giới thiệu những mẫu xe điện mới, chỉ 2 năm sau khi họ quyết định lấn sân sang thị trường béo bở này. Ảnh: AFP.
Lên top