CSGT sử dụng camera xử lý vi phạm trong tháng tổng kiểm soát

Lực lượng CSGT tăng cường kiểm tra, kiểm soát các phương tiện trong dịp lễ. Ảnh: Cục CSGT.
Lực lượng CSGT tăng cường kiểm tra, kiểm soát các phương tiện trong dịp lễ. Ảnh: Cục CSGT.
Lực lượng CSGT tăng cường kiểm tra, kiểm soát các phương tiện trong dịp lễ. Ảnh: Cục CSGT.
Lên top