CSGT lập biên bản: Không ký có phải nộp phạt không?

Năm 2022, bị CSGT lập biên bản không ký vẫn phải nộp phạt. Ảnh: LĐO
Năm 2022, bị CSGT lập biên bản không ký vẫn phải nộp phạt. Ảnh: LĐO
Năm 2022, bị CSGT lập biên bản không ký vẫn phải nộp phạt. Ảnh: LĐO
Lên top