Cơn "bão" giảm giá đổ bộ vào thị trường xe Việt, có mẫu giảm 159 triệu đồng

Thị trường xe Việt đang chứng kiến cơn bão giảm giá trong tháng 6. Đồ họa: KL.
Thị trường xe Việt đang chứng kiến cơn bão giảm giá trong tháng 6. Đồ họa: KL.
Thị trường xe Việt đang chứng kiến cơn bão giảm giá trong tháng 6. Đồ họa: KL.
Lên top