Có phải động cơ "chấm" lớn hơn thì ôtô sẽ mạnh mẽ hơn?

Lên top