Có được rẽ phải khi đèn đỏ bật sáng không?

Đèn đỏ bật sáng sẽ được rẽ phải nếu có biển báo. Ảnh: PV
Đèn đỏ bật sáng sẽ được rẽ phải nếu có biển báo. Ảnh: PV
Đèn đỏ bật sáng sẽ được rẽ phải nếu có biển báo. Ảnh: PV
Lên top