Chuyển làn đường không đúng nơi cho phép có thể bị tước giấy phép lái xe

Chuyển hướng và quay đầu xe không đúng nơi quy định là những lỗi thường gặp. Ảnh: TT
Chuyển hướng và quay đầu xe không đúng nơi quy định là những lỗi thường gặp. Ảnh: TT
Chuyển hướng và quay đầu xe không đúng nơi quy định là những lỗi thường gặp. Ảnh: TT
Lên top